fbpx
  • 26 000+ nöjda elever
  • 9 av 10 höjer betygen
  • Grundat i Lund 2007

Läsa upp betyg

Många studenter väljer att läsa upp betyg i en eller flera kurser man fått underkänt i en kurs. Det är också vanligt att man helt enkelt bara vill höja ett redan godkänt betyg för att kunna komma in på en viss utbildning med en särskild behörighet. 

Den största anledningen till varför studenter väljer att läsa upp ett betyg är för att de vill komma in på en specifik utbildning.

Alla kurser har särskilda krav – utöver grundläggande behörighet kan vissa utbildningar begära att man ska ha läst vissa kurser eller att man ska ha uppnått ett visst betyg.

Varför ska man läsa upp betyg?

För att kunna söka universitets- eller högskoleutbildningar efter gymnasiet måste man ha en gymnasieexamen eller ett slutbetyg. Om man inte har det kan man läsa upp sina betyg på komvux, vilket kallas behörighetskomplimentering.

Man kan även göra en meritpoängskomplimentering, vilket innebär att du läser upp betygen för att uppnå 2,5 meritpoäng. För att få meritpoängen måste man minst få ett godkänt betyg.

Om du vill läsa upp dina betyg kan du kontakta din studie och yrkesvägledare. Kontakta din kommun för mer information om hur du läser upp betygen på komvux. Kraven för att studera på komvux är att du måste ha fyllt minst 20 år och bosatt i Sverige.

Läs upp betyg med en prövning

Så fungerar prövning

Att läsa upp betyg kan även ske i form av prövning. Prövning betyder att man läser för att höja ett betyg efter att man har gått ut gymnasiet. Man läser inte om hela kursen, utan man studerar endast för att höja sitt betyg på ett prov eller liknande.

Hur en prövning går till som så är att man studerar på egen hand och tentar av kursen. Att göra en prövning kostar 500 kr, men för studenter som har examensbevis från 2020 eller 2021 får avgiften inte överstiga 150 kr.

Här hittar du våra allra bästa pluggtips!

9 av 10 höjer betygen med vår läxhjälp

Få en egen privatlärare i dina ämnen