Läxhjälp för studieteknik, motivation & självförtroende
0775–888015 Jobb

Specialister på att skapa utveckling

Resultat ger motivation och självförtroende

Genom att hjälpa ditt barn att uppnå konkreta resultat skapar vi motivation och självförtroende som består. När ditt barn själv upplever resultaten som kommer av att plugga tillräckligt mycket och effektivt blir kopplingen mellan arbete och resultat tydlig. För varje ny framgång vi skapar blir kopplingen starkare vilket skapar en positiv spiral.

Valfrihet, trygghet och glädje

Vi är specialister på att öka motivationen, stärka studietekniken och att höja betygen. Genom att fokusera på de tre områdena ger vi ditt barn valfrihet, glädje och trygghet.

  • Betyg ger valfrihet

    För att höja betygen arbetar vi med en genomarbetad studieplan, en lärare som är bra på att förklara och en tydlig uppföljning.

  • Studieteknik ger trygghet

    Förutom att nå rätt kunskaper är det viktigt att kunna inhämta information på ett effektivt sätt. Genom att planera sin tillvaro och arbeta självständigt skapar ditt barn en viktig plattform för resten av livet.

  • Motivation ger glädje

    Motivation och självförtroende skapas när man upplever resultaten som följer av att man har studerat på rätt sätt.

Ämneskunskap

Bra betyg är viktigt för att kunna göra det man vill.

För att höja betygen arbetar vi bland annat med en genomarbetad studieplan, en lärare som är bra på att förklara och en tydlig uppföljning.

Metoderna är framtagna av utbildningsspecialister och de är specifikt utvecklade för SmartStudies utvecklingskoncept.

Studieteknik

Förutom att nå rätt kunskaper är det viktigt att kunna inhämta information på ett effektivt sätt. Genom att planera sin tillvaro och arbeta självständigt skapar ditt barn en viktig plattform.

Målet med studietekniken är att ditt barn ska ha användning för verktygen genom hela livet.

Metoderna är framtagna av utbildningsspecialister och de är specifikt utvecklade för SmartStudies utvecklingskoncept.

Motivation & Självförtroende

Motivation och självförtroende som består, skapas när man själv upplever utvecklingen som kommer efter att man har studerat på rätt sätt.

Förutom att skapa resultat, är det viktigt att vi som lärare är engagerad, ger beröm och att vi hjälper till med att välja ut ett inspirerande mål att arbeta mot.

Pedagogiken är framtagen av specialister inom inspiration, motivation och självförtroende och anpassat av utbildningsspecialister.

Sammanfattning: Vår specialistkompetens och metod för att öka motivationen, stärka studietekniken och höja betygen ger ditt barn glädje, trygghet och valfrihet som består.

Kontakta oss för att boka din provlektion!

1.

Vi ringer gärna upp dig

Eller ring oss på0775 - 88 80 15

Vardagar:09.00 - 19.00

Helger:Stängt

Så behandlas mina uppgifter säkert

2.

Lärarpresentation

Vi presenterar den lärare som matchar era behov bäst

3.

Prova-på-lektion

Läxhjälpen börjar alltid med en prova-på-lektion

  • "Att få följa sin elev och känna sig delaktig i en individs utveckling, det är den största glädjen med att vara lärare." Adam Henriksson, Lärare i matematik

Läxhjälp med SmartStudies

SmartStudies är ett av Sveriges största företag på läxhjälp. Det ger oss möjlighet att välja ut en coach som passar just era behov och målsättningar. Kontakta oss om du vill ha läxhjälp i matte, studieteknik eller motivation. Läxhjälpen kan även kombineras med andra ämnen.

Navigering tillbaka till: Startsida.